پیش از صحبت پیرامون تفکر نقادانه و تفکر خلاق  ذکر این مقدمه خالی از لطف نیست که متفکران بزرگ، قرن‌ها به فکر کردن در مورد تفکر پرداخته‌اند. اینکه فکر کردن و تفکر چیست و

  • چگونه می‌توان درست فکر کرد
  • چگونه می‌توان خطاهای تفکر را متوجه شد
  • استدلال‌ها چه زمانی منطقی هستند و چه زمانی سفسطه‌اند و قرار است به نفع فرد استدلال‌کننده باشد.

واضح است یک کارآفرین که وظیفه‌اش تصمیم گیری‌های سخت است، چقدر به تفکر نیاز دارد و چقدر باید روی ماهیت و کیفیت تفکر خود اندیشه کند.

لذا جهت سهولت در این امر، دو نوع مهم تفکر به نام تفکر نقادانه و تفکر خلاق را که در کارآفرینی و مسائل کسب و کار مهم و اثرگذار بوده مطرح می‌کنیم:

[gap height=”30″]

تفکر انتقادی ( Critical Thinking )

تفکر انتقادی، سبکی از تفکر (در مورد هر موضوع، محتوا یا مشکل) است که در آن فرد متفکر، به ‌طور ماهرانه‌ای کیفیت تفکر خود را بهبود می‌دهد و به تجزیه‌ و تحلیل، ارزیابی و بازسازی آن می‌پردازد. فرآیند تفکر دربارۀ یک موضوع یا ایده، باید بدون وارد کردن احساسات یا عقاید خود باشد، زیرا ممکن است بر این فرآیند تأثیر بگذارد.

تفکر نقادانه و تفکر خلاق

در واقع تفکر انتقادی، توانمندی فکر کردن را بهبود می‌بخشد. امروزه، شرایط به گونه‌ای است که می‌توان گفت تفکر انتقادی از پیش نیازهای رشد، موفقیت و رقابت است. از میان تعداد زیاد کاربردهای تفکر انتقادی، می‌توان کاربرد آن در موارد زیر را نام برد:

  • چگونه سؤالات مناسب‌تری بپرسیم و پاسخ های مناسب تری ارائه دهیم؟
  • چگونه مسائل و مشکلات را به شکل منظم و سیستماتیک تعریف و حل کنیم؟
  • از میان انبوه اطلاعات موجود در جامعه، چگونه اطلاعات ارزشمند و واقعی را به دست بیاوریم؟

[gap height=”30″]

تفکر خلاق ( Creative Thinking )

تفکر خلاق، نگریستن به مشکلات و موقعیت‌ها با دیدی تازه و جدید است. فرآیند تفکر خلاق هم می‌تواند به‌وسیله فرآیند آزاد و بی‌ساختار مانند طوفان فکری و هم به‌وسیله فرآیند مرحله‌ای یا ساختار یافته مانند تفکر افقی ایجاد شود.

این نوع تفکر، هم به حل مسئله و هم به تصمیم گیری مناسب کمک می‌کند. با این روش، راه حل های مختلف برای مسائل در نظر گرفته می‌شود و سپس پیامدهای هرکدام بررسی و در نهایت بهترین راه انتخاب خواهد شد.

تفکر نقادانه و تفکر خلاق

با تفکر خلاق می‌توان مسائل را در مقیاس بزرگتر و ورای تجارب مستقیم خود دید و حتی هنگامی که مشکل خاصی وجود ندارد، می‌توان با سازگاری بیشتری زندگی کرد. در نهایت، با توجه به اهمیت تفکر در تمام مراحل زندگی و کسب و کار، می‌توان دریافت که این دو روش تفکر نقادانه و تفکر خلاق برای یک کارآفرین چقدر حائز اهمیت هستند.

[gap height=”30″]

منابع:

dictionary.cambridge.org

کتاب فرهنگ کارآفرینی