هر شرکت و استارتاپ، فرهنگ سازمانی و قوانین خاص خود را دارد. استارتاپ موفق آنهایی هستند که درک کنند اعضای شرکت و کارمندانشان، مهمترین دارایی و سرمایه آنها می باشد.  وقتی صحبت از منابع انسانی استارتاپها به میان می آید منظور، ایجاد برنامۀ مشخص برای ایجاد بخش منابع انسانی، ایجاد قوانین آن و تبیین پروسه های مختلف اعم از استخدام، جذب و رشد پرسنل خواهد بود.

گرچه از استارتاپهای نوپا انتظار نمی رود که ساز و کاری بهینه و گسترده برای منابع انسانی خود داشته باشند اما در حد نیازها و شرایط یک استارتاپ، تنظیم موارد بیان شده به حل بهتر و ساده تر چالشهای منابع انسانی استارتاپها کمک خواهد کرد.

لذا برای پیشگیری از این مشکلات، چند چالش مهم در بخش منابع انسانی استارتاپها  را توضیح داده و سپس راهکارهایی ساده برای رفع آن را نیز بیان می کنم:

شکست در آموزش صحیح تیم

برای تسهیل آموزش و رشد تیم، باید متعهدانه به رشد و آموزش آنها کمک کنید؛ در غیر اینصورت، کارمندانتان را به کارفرمای دیگری که شرایط رشد پرسنل را مهیا کرده است، خواهید باخت.

به عنوان راهکار، در درجه اول باید بدانید که به دوره های آموزشی گران قیمت و طولانی مدت نیازی نخواهد بود؛ بلکه می توان با شرکت در کنفرانس های آموزشی، آموزش های آنلاین و استفاده از کارمندان با تجربه تر برای منتوری افراد کم تجربه، این مهم را به انجام رساند.

 عدم توجه به بازخوردها

دریافت نظرات اعضای تیم در مورد بخش های مختلف کار، امری ضروری است. اگر به تهیۀ بازخورد تیم زمان کافی اختصاص ندهید و همچنین برای تهیۀ آن ابزار و روند مشخصی در داخل شرکت تعیین نکنید، حتماً در اجرای امور دچار مشکل خواهید شد. همچین در هنگام ترفیع یا اخراج یک نفر، این نظراتِ جمع آوری شده به تصمیم گیری بهتر شما کمک خواهد کرد.

برای پیشگیری از این مشکل می توان از روشهای مختلف برای بازخوردگیری در مورد استارتاپ خود استفاده کنید. برای مثال:

  • تک به تک با پرسنل صحبت کنید
  • به طور ناشناس از آنها در مورد امور شرکت سوال کنید
  • در جلسات مختلف با پرسنل خود به طور گروهی صحبت کنید

همچنین حتماً سعی کنید روند جمع آوری بازخوردها دستی انجام نشده و از ابزارهای این امر جهت سهولت و بهینه سازی فرآیند استفاده کنید؛ حتی یه گوگل فرم ساده هم مناسب است.

منابع انسانی استارتاپها

 ناتوانی در مستندسازی قوانین، روشها و کارایی استارتاپ

استارتاپها سریع رشد می کنند؛ در شرایط رشد سریع، مستندسازی به فردا موکول خواهد شد و فردا هم به فردایی دیگر. در نتیجه زمانی که به آشنایی تیم مخصوصاً اعضای جدید با استانداردها و شرح وظایف استارتاپ نیاز باشد هیچ اطلاعات مکتوب و جامعی برای این امر در دسترس نخواهد بود.

البته مستندسازی به معنای نوشتن یک رمان نیست؛ یک بروشور چند صفحه ای از پروسه کاری، قوانین و راهنمای جریان کار برای آگاه سازی اعضای تیم کافی است.

 لزوم توجه کامل به منابع انسانی استارتاپها

در این مقاله تنها چند چالش منابع انسانی با راهکارهای ساده آن بیان شد. این در حالی‌ست که چالشهای منابع انسانی استارتاپها بسیار وسیع تر و گاهاً پیچیده تر می باشد.

این امر در کسب و کارهای اینترنتی بزرگ هم وجود دارد؛ فقدان نیروی انسانی کارآمد جهت استخدام، ترک وظیفه، رشد پرسنل و … در اکوسیستم استارتاپی ایران همچنان به عنوان جدی ترین چالش این بخش در نظر گرفته می شود.

شما چه تجربه ای در این زمینه دارید؟ اگر چالش دیگری را می شناسید در بخش نظرات معرفی کنید.