راه اندازی کسب و کار اینترنتی کارآفرینی می باشد؛پس ابتدا باید خود را برای کارآفرین شدن آماده کنید.

ریسک پذیری، پشتکار، اعتماد به نفس، موفقیت طلبی، خلاقیت و اهل عمل بودن، مهم ترین ویژگیهای یک کارآفرین است.