در گذشته سه بنر برتر در ماه مرداد را بررسی کردم ” معرفی و بررسی سه بنر برتر مردادماه ” اکنون قصد دارم 4 بنر را که از نظر کیفیت طراحی و اصول حرفه ای بنرهای تبلیغاتی در سطح بسیار پایینی قرار دارند به عنوان بدترین بنرهای ماه شهریور معرفی و بررسی کنم.

پس با من همراه باشید…

بنر شماره 1 :

 • فونتهای بسیار کوچک و ناخوانا
 • تصویر پس زمینه ناواضح
 • گزینه فراخوانی به عمل دیده نمی شود و رنگ پس زمینه را دارد ( خرید آنلاین با کارت شتاب! )
 • لوگو بسیار کوچک بوده و دیده نمی شود
 • متن بنر با سرعت زیادی تغییر می کند و با توجه به فونت کوچک خود، به سختی خوانده می شود.

12388_631

بنر شماره 2

 • یک هتل پنج ستاره به یک بنر گرافیکی حرفه ای و جذاب نیاز دارد؛ نه بنری که فاقد هر گونه المانهای گرافیکی جذاب و حرفه ایست.
 • به علت پس زمینه قرمز، متن زیر لوگو به درستی خوانده نمی شود
 • متن اسلاید اول، با نظم نوشته نشده و المان های آن اعم از عبارت هتل بین المللی تبریز، ستاره ها و لوگو به طور منظم و مناسب در تصویر چیده نشدند.
 • تصویر پس زمینه دوم؛ واضح و گویا نیست و فقظ باعث شلوغی اسلاید دوم شده است
 • از دکمه فراخوانی به عمل استفاده نشده است.
 • در متن اسلاید دوم، استروک رنگی دور کلمات نازیبا و نامناسب هستند.

بنر

بنر شماره 3

 • متنهای اسلاید دوم کوچک بوده و قطعا خوانده نخواهد شد
 • تصویر مرحوم طباطبایی در اسلاید دوم کوچک بوده و چهره اش به درستی مشخص نیست
 • متن ” با لذت ببینید ” باید بزرگتر باشد
 • هیچ توصیف مناسبی از سایت پلاس صورت نگرفته و کلیک کننده فقط به علت آگاهی از مطالب مربوط به علی طباطبایی کلیک می کند ( یعنی برای مجله ویدیویی پلاس هیچ برندسازی صورت نگرفته )
 • از فراخوانی به عمل استفاده نشده است

بنر

بنر شماره 4

 • هم در پس زمینه و هم متن از رنگ زرد استفاده شده زننده است.
 • تمام متن مورد نظر در یک اسلاید گنجانده شده که برای خوانده شدن اثر منفی می گذارد.
 • متن زیر نام شرکت، طولانی بوده که به علت فونت کوچک . استروک سیاه، برای خوانده شدن مناسب نیست.

بنر