کساد بودن بازار کسب و کار فعلی شما دلیل مناسبی برای راه اندازی یک تجارت آنلاین نیست!

پ.ن:نباید به کسب و کارهای اینترنتی به عنوان یک راه حل موقت برای تامین هزینه های زندگی و درآمدزایی نگاه کرد.همانند هر کسب و کاری، کسب و کارهای اینترنتی نیز افت و و خیرهای خود را داشته و به ثمر رساندن آن به سرمایه، وقت، نیروی انسانی، مطالعه و … نیاز دارد.لذا در صورت کسادی بازار، بهتر است این منابع را روی توسعه کسب و کار فعلی خودتان صرف کنید.