انسانهای بزرگ به موفقیتهای بزرگ می رسند زیرا تجربه هایی دارند که بزرگترین سرمایه و ارثیه آنهاست.ما نیز باید از این سرمایه های بزرگ درس گرفته و مسیر موفقیت خود را با استفاده از الگوهای طی شده توسط انها در زمان کوتاه تر و مسیری هموارتر طی کنیم.

علی بابا، یکی از بزرگترین غولهای تجارت الکترونیک دنیا توسط ” جک ما ” اداره می شود.در فیلم زیر، سخنان او را در پاسخ به این سوال که ” اگر الان 25 ساله بودید چه می کردید؟ ” ببینید و بشنوید.

منبع : آپارات