مطمئنم در همین لحظه، از کسی خوشتان می‌آید و دلتان می‌خواهد او هم از شما خوشش بیاید! حالا بگویید ببینم…