برای انجام کارهای بزرگ یا باید بزرگ باشیم و یا از بزرگان درس گرفته و از تجارب آنها استفاده و پیروی کنیم ( تا به واسطه این پیروی و تجربه حاصل از آن، خود را به جمع بزرگان اضافه کنیم )

به نظر شما بزرگان کسب و کار اینترنتی در ایران کدامند؟

دیجی کالا

بامیلو

نت برگ

آپارات

زودفود

و …