حتماً شما هم در کسب و کار جدید و کوچک خود با تصمیمات زیادی مواجه هستید و نمی‌دانید کدام گزینه بهترین انتخاب است. اگر می‌خواهید در این راه از مغزهای برتر حوزۀ کسب و کار و استارتاپ کمک بگیرید و بدانید که وقتی در جای شما بودند چه تصمیماتی گرفته اند، با ما همراه باشید.

 البته، افراد کمی در این جایگاه از اشتباهات خود صحبت می‌کنند؛ اما خوشبختانه صاحبان استارتاپ های زیر، حاضر بودند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. تمام نکات و توصیه های زیر از زبان صاحبان استارتاپ‌های معروف نقل قول شده است.

Rich Thornett و Dan Cederholm کوفاندرهای Dribbble

مشکلی واقعی را حل کنید که یک ارزش واقعی در جامعه ایجاد کند. روی مراحل زیر تمرکز کنید:

مشکل » راه حل » ارزش » زنجیره ای از سود

سعی کنید این توالی را به درستی طی کنید و سریعتر از آن عبور کنید. با استراتژی جلو برید و یک مزیت رقابتی پیدا کنید. مثلاً ما در Dribbble، مزیت خودمان را به این صورت پیدا کردیم: در حال کار بر روی یک پروژۀ جانبی بودیم اما این پروژه سایتی برای طراحان بود و Dan هم یک طراح معروف و معتبر بود. در نتیجه شروع به جذب تعداد زیادی کاربر اولیه کردیم که کارهای بسیار عالی در سایت پست کردند و کار ما از این مرحله به روال افتاد.

Gleb Budman کوفاندر Backblaze

میگویند داشتن کوفاندر(هم‌بنیان‌گذار) مانند ازدواج کردن است! اما چیزی که نمی‌گویند این است که افراد کمی بلد هستند که چطور با همسر خود خوب رفتار کنند!

ما پنج نفر هستیم و نزدیک 10 سال است که باهم در backblaze کار می‌کنیم. با این وجود، متوجه شدیم که هنوز در مورد اهداف شخصی یکدیگر اطلاع زیادی نداریم. با کوفاندر خود در مورد تمام جنبه های کار مانند دریافت سرمایه جدید، استخدام و اخراج نیرو، انتظاراتتان از ساعات کاری و دیگر موارد حتماً صحبت کنید.

Levi Cooperman کوفاندر Freshbooks

در مقیاس کوچک، یکی از چالش‌های ترسناک پیش‌بینی وارد شدن به بازاری است که رقبای تثبیت شده‌ای دارد. استراتژی ما این بود که اصلاً به فکر رسیدن به آنها و رقابت نباشیم.

یعنی سعی نکنیم هر چیزی که آنها پیشنهاد می‌دهند ما هم ارائه دهیم. در عوض، ما قسمت کوچکی از راه حل را انتخاب کردیم؛ قسمتی که می‌دانستیم می‌توانیم از آنها بهتر انجام دهیم و این کار هشدار ورود ما به حوزۀ کسب و کارهای فاکتوردهی بود.