اولین مرحله راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی، طراحی سایت نیست! اولین اقدام شامل 6 مرحله تحقیقاتی خواهد بود؛ البته این 6 مرحله برای کسانیست که به دنبال راه اندازی یک استارتاپ حرفه ای و موفق هستند…