انتخالب حیطه فعالیت کسب و کار اینترنتی بر اساس دو معیار علاقه و تجربه شغلی/تحصیلی می تواند به طور محسوس و قابل توجهی به موفقیت کسب و کار شما کمک کند.

اگر شما خیاط هستید آموزش اینترنتی خیاطی، پکیج آموزش ویدیویی خیاطی، فروش الگوهای خیاطی، ثبت سفارش آنلاین دوخت لباس و … برای شما بسیار مناسبتر از فروش اینترنتی لوازم خانگی می باشد!