امروزه جهت حفظ و همچنین افزایش تعداد مخاطبان، رسانه های اجتماعی نقش به سزایی را ایفا می کنند.بر این اساس طبق تحقیقات صورت گرفته توسط SA و buffer بر روی پستهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی نتایج زیر استخراج شده است که بیانگر این است که برای حفظ حداکثری مخاطبان در رسانه های اجتماعی، نیاز به انتشار چهت عداد پست در یک روز می باشد.

[symple_button color=”blue” url=”http://bayanbox.ir/download/6550457297861198467/info-style.jpg” title=”” target=”blank” border_radius=”5″]ُSocial Media[/symple_button]

*این اینفوگرافیک توسط سایت اینفوگرافی ترجمه و توسط نبضی‌نو منتشر شده است.