در شرایطی که بامیلو هر چند روز یکبار جشنواره فروش متفاوتی را ایجاد کرده و بنرهای تبلیغاتی خود را نیز با توجه به موضوع هر جشنواره مرتباً عوض می کند دیجی کالا رویکرد متفاوتی را در این زمینه پیش گرفته است.

1

اخیراً دیجی کالا بنرهای تبلیغاتی خود را که توسط سایت ” شبکه تبلیغات ” به صورت کمپین کلیکی منتشر شده است نه به سبک طراحی های همیشگی دیجی کالا و نه برای معرفی جشنواره های فروش خود طراحی کرده است. دیجی کالا در این بنرها به سراغ ” پیشنهادهای ویژه ” خود که همواره بین کاربران محبوبیت و تقاضا داشته رفته و بنرها برای محصولات پیشنهاد ویژه طراحی کرده است.

2

در این بنرها علاوه بر لوگوی دیجی کالا، مشخصات و تصویر محصول را به همراه قیمتهای قدیم و جدید آن محصول دیده می شود؛ استفاده از طراحی ساده و غیر متحرک سبب شده تا کاربر با مشاهده لوگوی دیجی کالا توجه خود را به این جلب نماید.

برای این شیوه تبلیغات دیجی کالامی توان چند ویژگی مثبت و منفی در نظر گرفته که در زیر به آن اشاره شده است:

1-با توجه به رقابت شدید بین بامیلو و دیجی کالا، دیجی کالا به جشنواره های فروش بیش از پیش نیازمند است.

2-معرفی تک محصولات تخفیف خورده نمی تواند مخاطب زیادی ایجاد کند چرا که هر محصول، مخاطبان محدودی داشته که از بین آنها، تعداد اندکی را می توان به عنوان مشتریان بالقوه در نظر گرفت.

3-شاید بهتر بود دیجی کالا محصولات عمومی تر و پرطرفدارتر خود را به این روش تبلیغ می کرد؛به عنوان مثال پیچ گوشتی شارژی در مقابل لب تاپ و موبایل مشتریان بسیار کمتری دارد.

3

4-انتخاب سایز بنرها برای این نوع تبلیغ مناسب بوده و همه المانهای بنر به وضوح دیده می شود.

5-توضیحات محصولات در حد کافی و قابل قبول نوشته شده است.

6-شاید از نگاهی دیگر بتوان این عملکرد دیجی کالا را روی آوردن به بزرگنمایی تخفیفها و پیشنهادهای ویژه خود برای مقابله با تخفیفات مثال زدنی بامیلو تعبیر کرد.