از کسی که خود را مشاور بازاریابی اینترنتی و موفقیت وبسایتها معرفی می کند بپرسید که آیا وبسایتی دارد که توانسته آن را به موفقیت برساند؟!

ملاک موفقیت یک وبسایت می تواند میزان درآمد، تعداد بازدیدکنندگان، تعداد کاربران، حامیان و همکاران، اعتبار عمومی و دولتی و نسبت به مدت زمان آغاز به کار سایت باشد.