تبلیغات و بازاریابی اینترنتی صرفاً قرار دادن بنر سایت خود در سایتهای دیگر نیست.بازاریابی آنلاین علمی تئوریک بوده که به شناخت بالا از ماهیت کسب و کارهای اینترنتی و تجربه کافی فعالیت در این زمینه نیاز دارد.