زمانی می توانید برندهای مطرح اینترنتی ایرانی ( دیجی کالا، دیوار، نت برگ، برترینها و … ) را شکست دهید که این برندها را در ذهن مردم پاک کرده و یا جایگاهشان را تغییر دهید.