اولین مرحله راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی، طراحی سایت نیست! اولین اقدام شامل 6 مرحله تحقیقاتی خواهد بود؛…