چکیده:امروزه در دنیای  دیجیتال و تجارت الکترونیک ، دو عامل اهمیت بیشتری پیدا کرده است، ارائه ارزش و کارایی(عوامل اقتصادی) به همین دلیل یک سری ترندهای جدید در این حوزه به وجود امده است که شامل، داده کاوی، رایانش ابری، سیار بودن، هوش مصنوعی، شبکه های اجتماعی و…..

به صورت کلی تعیین استراتژی برای تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک آسان نیست، اگر چه هدف  اکثر استراتژی های حوزه تجارت الکترونیک به دست آورد ن سهم بیشتری از بازار است، به همین دلیل ما در این مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی را بر تجارت الکترونیک بررسی خواهیم کرد،‌ زیرا استفاده درست از شبکه های اجتماعی منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد شد.

۱)مقدمه

امروزه تاثیر دولت الکترونیک بر اقتصاد کشورها بسیار قابل توجه است، در واقع سرمایه گذاری در حوزه دولت الکترونیک به یکی از ضروریات تبدیل شد ه است، در ساده ترین حالت می توانیم  گردش اطلاعات و توسعه تکنولوژی های ارتباطی را جزء مزایای دولت الکترونیک بدانیم، هم چنین مزیت اصلی دولت الکترونیک بیشتر بر شهروندان و مصرف کنندگان نهایی اثر دارد.

در حوزه سازمانی، تاثیرات دولت الکترونیک شامل، ارائه خدمات بهتر به سازمان ها با هزینه کم تر، می باشد

درحوزه تدارکات، مدیریت  وکنترل بهتر وهم چنین افزیش درامد را می توانیم جزء مزیت های دولت الکترونیک برشمریم.

تعریف جوامع مجازی اینترنتی:

افرادی که با هم برای مدت زمانی طولانی در محیط وب در ارتباط اند و نسبت به هم دارای عاطفه هستند، در واقع جوامع مجازی بسیار شبیه به جوامع سنتی هستند با این تفاوت که  افراد هیچ برخورد فیزیکی با هم ندارند(در جامعه مجازی)

حضور افراد در جوامع مجازی چند دلیل می تواند داشته باشد:

۱)ارزش کاربردی(اطلاعات، تخصص و….)

۲)ارزش اجتماعی

یک سری شبکه های اجتماعی هم هستند، که جوامع برندی نامیده می شوند، که به دو صورت فعالیت می کنند،‌ یا توسط مصرف کننده ها ایجاد می شوند(Harley- Davidson یا  Macintosh Computers)، یا توسط شرکت ها ایجاد می شوند، که اگر توسط شرکت ها به وجود بیایند هدفشان توسعه برند است

در این مقاله از شبکه اجتماعی توییتر به عنوان کیس استفاد ه شده است

۲)نمادهای به کاررفته در مدل های ارائه شده مقاله که باید آنها را بشناسیم:

U:کاربر شبکه اجتماعی است،‌کسی که می تواند در شبکه پیام ردو بدل کند

M:پیامی که توسط کاربر U فرستاده می شود

@: کاربران متعددی که در زیر یک پیام کاربر دیگر نظر گذاشته اند.

#:واژه هایی که در هر پیام به کاربرده شده است.

B: متن اصلی پیام، که شاما واژه های مهم تر است را نشان می دهد.

#ext: واژه های مهم تر

SG (Social Graph): این گراف پیام های کاربران را به هم مرتبط می کند.

C: طبقه بندی عمومی پیامهای کاربران را نشان می دهد.

تجارت الکترونیک

ادامه مقاله را در صفحه 2 مطالعه کنید ( زیر بنر تبلیغاتی پایین )